NYMÅNE I OXEN

EN RADIKAL PÅNYTT-SKAPELSE AV DEN DU ÄR

15:e – 29:e Maj, 2018

Denna pånyttskapelse- eller omskapelseprocess nådde sin peak med fullmånen i Skorpionen den 29 april, då vi tydligare började skönja och förstå den nya riktning som börjat utstakas i våra liv, och i och med detta också en känsla av större tillit och dedikering till att fortsätta på den nya vägen som börjat framträda. Vi kan ge oss hän och överlämna oss åt den transformation som sker naturligt genom oss.  

Nu när energin från nymånen påbörjar en ny måncykel i Oxen möjliggörs en radikal förändrings- och omskapelseprocess och vi ställer oss själva frågor som: Vad befriar mig från sådant som känns gammalt och förlegat? Vad begränsar mig? Vilka är mina mest grundläggande behov, och får jag dessa tillfredsställda? Vad behöver jag för att kunna stötta mig själv där jag nu befinner mig i livet? Hur kan jag finna en känsla av värde, mening och näring på olika plan i mitt liv? 

Låt oss titta närmare på de energimönster som formar utvecklingen under vår nuvarande måncykel…

GAMLA STRUKTURER I VÅRA LIV VITTRAR SÖNDER 

Venus i Tvillingarna i kvadratur till Neptunus i Fiskarna och Kiron

Venus färd genom Tvillingarnas tecken har under de senaste två veckorna skapat en spänning (kvadratur) till Neptunus i Fiskarna. Närhelst en inre planet (Venus) placeras i linje med en yttre planet, kan vi förvänta oss erfarenheter av förändringar på djupet, både inom oss själva men också kollektivt hos hela mänskligheten. 

Neptunus energi (våra värderingar och ideal) gör att vår nuvarande syn på och förståelse av verkligheten sakta vittrar sönder och ersätts av en ny upplevelse av mening och inspiration. Neptunus i kvadratur till Venus (våra inre behov) i Tvillingarna, driver på ett nytt sätt att se på våra egna värderingar och omskapar dessa. Vi upplever en ny mening med det vi ser och känner är av betydelse för oss.

Om vi analyserar effekten av dessa energier ännu djupare, ser vi att vi på en kollektiv nivå är påväg in i ett omfattande paradigmskifte i förhållande till hållbarhet – vad som är hållbart för mig, mina nära, för mänskligheten och för jorden vi lever på. En stor bidragande orsak till hur vi idag ser och värderar våra individuella och kollektiva behov har formats av vår syn på relationen till naturen och jorden vi lever på. Vi har under de senaste 7 åren insett hur vi lever i total obalans med naturen och jorden, totalt avskilda i den mening att vi inte velat inse eller ta ansvar för att det vi gör i våra dagliga liv faktiskt har en avgörande inverkan på den miljö vi själva lever i på jorden. Vi har börjat inse att de strukturer vi tidigare skapat inte längre håller och att vi behöver nya strukturer och förhållningssätt som möjliggör ett rikt och hälsosamt liv i samklang med vår jord. 

FRIGÖRELSENS RÖST

Merkurius och Uranus i Väduren i kvadratur till Mars och Pluto i Stenbocken 

Frigörelse från det gamla och förlegade samtidigt som nya möjligheter uppenbaras för oss, är det energimönster som påverkar oss genom dessa planeters nuvarande relation till varandra, och de sammanfaller harmoniskt med energierna  associerade med den nuvarande nymånecykeln. 

Ett återkommande tema under denna nymånecykel handlar om vår syn på ”verkligheten” och hur vi logiskt relaterar till den. Vi har som barn internaliserat våra föräldrars och samhällets syn på ”sanning”, och vi upplever dessa sanningar som våra egna.  I vuxen ålder skapar dessa ”sanningar” undermedvetna budskap som formar vårt agerande i livet, och de kan antingen upplevas som ett inre fängelse eller som en frigörande kraft att leva ut våra drömmar. Planeternas inverkan uppmanar oss nu att observera hur vi rent intellektuellt har definierat oss själva och vilka tankar som har lett oss till det liv vi nu lever (eller inte lever), för att på så sätt kunna frigöra oss från det gamla, skapa en ny riktning i livet och för att kunna leva ett liv som är i samklang med våra drömmar. Dessa observationer är nödvändiga för att vi ska kunna bryta oss loss från de strukturer (Stenbocken) som fängslar och begränsar oss. 

När detta för oss till nästa nivå i vår utveckling är det lätt att känna rädsla och osäkerhet eftersom den gamla välkända (och ålderdomliga) strukturen runt oss inte längre finns där. Det är då dags att ta mod till sig, omfamna det nya och beträda tidigare obruten mark – att våga grunda oss i det nya som kommer att bli vårt framtida supportsystem och struktur. Det är nu vi kan påminna oss själva om att känslan av avsaknad av struktur också innebär att vi befriar oss från de begränsningar vi tidigare haft i livet, och att vi nu öppnar upp för obegränsade möjligheter. Allt beror på hur vi väljer att internalisera det nya. Låter du din rädsla ta över eller kan du omfamna den känsla av frihet och möjligheter som samtidigt uppenbaras för dig?

ATT ODLA VÅR INRE TRÄDGÅRD 

Solen och månen i Oxen i trigon till Pluto och mars i Stenbocken, i opposition till Jupiter i Skorpionen 

Dessa planetära förhållanden har verkligen förmågan att stärka oss på ett kraftfullt sätt. När solen och månen lierar sig i Oxen börjar vi skifta vår uppmärksamhet och vårt fokus på att finna meningen med vårt liv till att faktiskt börja skapa ett nytt ramverk och en ny struktur som mera reflekterar våra nya värderingar, som i sin tur möjliggör att vårt livs mening kan realiseras i våra liv. 

Solen och månen skapar trigon till Mars (som reflekterar vår instinktiva agerande) och Pluto (evolution) vilket kommer att fortsätta stötta och stärka de förändringar som vi initierade tidigare under denna månad. Oppositionen mellan solen och månen till Jupiter visar oss att styrkan att följa med i dessa förändringar finns inom oss, och när solen och månen rör sig vidare ur oppositionen till Jupiter i Skorpionen förstärks våra värderingar och känslan av att vi har en inre kärna som speglar vår uppfattning om hur man kan stärka sin egen kraft.  

Under denna nya måncykel uppmanas vi att lära oss att förstå våra egna grundläggande behov och vad vi behöver underhålla och stötta för att kunna uppleva ett meningsfullt liv. När vi tar oss förbi våra egna tidigare begränsningar öppnar vi oss för att möta det nya och okända, vi ger oss ut på okända vatten, vilket kan medföra känslor av osäkerhet och förvirring över hur vi ska bete oss och var vi skall befinna oss i livet. Var finner jag livets mening? Vilka är mina förväntningar på livet? Vi lär oss i och med detta att ta ta en större plats i våra liv och att ge utrymme till det som verkligen betyder något. Vi odlar vår inre trädgård där vi kan börja låta verklig skönhet blomma. 

NYMÅNENS BUDSKAP: EN RADIKAL PÅNYTTFÖDELSE AV DEN DU ÄR 

Har du känt på senare tid att du längtar efter att uttrycka dig själv på ett mer autentiskt sätt, att få uttrycka den du är och längtar efter att vara, inte utifrån andras och samhället förväntningar eller utifrån deras definition av vem du är, utan utifrån den du VERKLIGEN är? Att få lämna bakom dig allt det som begränsar dig från att uttrycka dig autentiskt som dig själv och låta dig själv få flöda fram, befriad och i hela din kraft och unikhet? Har du funderat över hur fantastiskt livet vore utan de inre begränsningar som vi skapat inom oss själva? 

Världen är en gränslös dans av mångfald och möjligheter inom en enda stor sammanhållen kreativ process.  Varenda del av denna helhet är i sig ett  fullständig uttryck av precision, skönhet och unikhet – en naturlig variation och mångfald som tillsammans skapar perfektion. Det är så synd att vi lärt oss att tona ner de sidor hos oss själva som är unika och annorlunda av rädsla för att inte ska accepteras och älskas för de vi är. Istället väljer vi att att ”vara som alla andra”. Inte undra på att vi inte kan känna oss hela och  tillfredsställda i livet när vi endast lever ut en begränsad version av den vi är. 

Vi tenderar att söka oss själva i andras speglingar av oss eller anstränger oss för att leva upp till det vi upplever att omvärlden förväntar sig av oss. Vi försöker passa in i redan färdiga mallar eller färdigskapade roller. På vår jakt efter kärlek, uppmärksamhet och acceptans försöker vi passa in i dessa roller utanför oss själva, och på samma gång missar vi att ”hålla space”, öppna upp och ge utrymmer för oss själva och vår utveckling. 

Men hur kan vi då släppa gamla strukturer och börja leva mer autentiskt? Vi gör inte detta genom hård ansträngning och strategiskt tänkande utan genom att skapa plats för oss själva, släppa vårt dömande, våra rädslor och restriktioner. Vi tillåter vår unikhet att få flöda fritt, precis som den är. Det handlar inte om längre om att krampaktigt försöka förändra oss själva och bli ”bättre”. Det handlar snarare om enkelheten i att bara vara det allra mest självklara – oss själva!

Tona in på den stilla punkten mitt i hjärtat, på punkten som brukar kallas för ”stormens öga” där vi kan vila i den eviga aspekten av vårt väsen, the centre of the turning world, kring vilken livet och världen snurrar. Tona in på platsen där alla ansträngningar upphör. Där kan vi finna att det inte finns något som vi måste klara av, ingen att mäta sig mot, inga dömande, måsten och borden. Där finns inte heller någon tvekan över om du gör rätt eller fel eller vad andra kommer att tänka och tycka. Du har äntligen hittat hem, och allt det som tidigare upptagit ditt sinne slutar nu att fånga dig i sitt garn. Den längsta resan som vi kan göra i livet är i själva verket väldigt kort – och det är resan inåt till vår egen sanning. 

Vid någon tidpunkt kommer allt skapat att tona bort och försvinna för att sedan åter skapas på nytt i ny skepnad och i ny kostym. I vår tillfälliga existens har vi alla begåvats med möjligheten att välja hur vi relaterar till varje ögonblick i våra liv, till varje nu som vi upplever på livets resa. Vi kan välja vad vi värderar mest och hur vi uttrycker den kärlek som finns i våra hjärtan. Genom att välja det som verkligen betyder mest för oss kan vi skapa ett liv som reflekterar vår själs djupaste uttryck och längtan.

Livet ger oss nu möjlighet att befria oss från gamla strukturer och gamla definitioner av oss själv som inte längre stödjer oss.  Det är dags att skapa plats för det som skänker glädje och mening i livet, att låta nya och oväntade möjligheter få ta plats och att uttrycka vårt hjärtas längtan! 

With love,
Simon & Jennifer

 

Översättning av Helena Smeds

Jennifer erbjuder nu online konsultationer i Evolutionär Astrologi och Human Design och på svenska

Önskar er en riktigt fin måncykel och hoppas vi ses snart!