Venus Retrograd
En Djupdykning i Vår Inre Värld

När Venus börjar röra sig retrograd 6 oktober 2018 kommer hon att dra tillbaka sin energi fokuserad på yttre relationer, till att istället fokusera inåt på vår relation till oss själva. Hon kommer uppmana oss att titta på, bli medvetna om och gå till botten med våra omedvetna medberoenden till andra människor, och ställa dessa i förhållande till våra egna behov och önskningar. Det är dags för en fullständig inre utvärdering av oss själva.

I denna artikel vill vi erbjuda support och vägledning och också hjälpa dig att bli medveten på resan i din inre värld.  

Förstå Venus I din astrokarta

Venusarketypen handlar om våra grundläggande behov. Till grund för dessa ligger vår överlevnadsinstinkt, vad vi som individer behöver för vår överlevnad. Allt i naturen har denna kreativa intelligens som stödjer oss människor i interaktionen med andra. Venus hjälper oss att bli medvetna om hur vi är i kontakt med vår inre verklighet och reflekterar vårt naturliga förhållande till oss själva. Våra grundläggande behov formar tre olika lager: vårt behov av överlevnad, vår medvetenhet om våra egna behov i förhållande till överlevnadsinstinkten, och hur våra invanda beteendemönster i förhållande till de två första lagren uttrycks i våra liv (s.k. konditionering).  

Astrologiskt styr Venus både Oxen och Vågen. Oxen reflekterar Venus inre subjektiva vibration, medan Vågen reflekterar yttre relationer och hur vi möter andra människor. Denna dynamik är det som formar våra relationsmönster. Vi ingår i och attraherar relationer för att växa och vi bestämmer vilka människor vi formar relationer till, och vilka vi inte gör det med,  utifrån Venus inverkan på våra liv. 

Genom att studera Venus placering i vår astrokarta kan vi se hur våra relationsmönster ser ut och hur våra behov och värderingar ser ut när vi befinner oss i relationer till andra. 

Att att gå på djupet

Venus retrograd: från 6 till 26 oktober 

Venus retrograd-cykel startar på 10 grader i Skorpionen, vilket får oss att dyka djupt ner i vårt undermedvetna. Omgående möter vi psykologiska mönster i vårt undermedvetna och på vilket sätt vi format känslomässiga relationsmönster. Hur vi ser detta speglas i våra liv är genom relationer till andra människor, som även de går igenom samma process som vi själva, och på så sätt triggas våra hittills omedvetna och obearbetade känslor från det förflutna.   

Om vi är redo att börja arbeta ut dessa mönster och känslor är det bra att vara medveten om att varje känsla kan upplevas antingen som vi förlorar kraft (dis-empowering) eller att vi känner oss som offer för vår egen oförmåga att förstå vad som just hänt oss, varför det hänt oss och hur situationen uppkommit. I denna situation är det lätt att åter gå in i våra omedvetna gamla mönster vilket bara leder till känslor av isolering och förvirring. 

Genom denna utvecklingsfas är det ett stöd att se på varje situation som en reflektion från ditt eget psyke. Vi blir på så sätt varse alla mörka skuggor som döljer sig i garderoben (i vårt inre?). 

Ljuset i tunneln

Venus i konjunktion till Solen: 26 oktober till 16 november 

Den 26 oktober är Venus i konjunktion till Solen och sprider då morgonstjärnans energi. Denna fas hjälper oss att känna oss friare från våra inre skuggors mörker, och vi stiger som fågel Fenix upp ur det förflutnas aska och omfamnar det nya jag som stiger upp därur. Vi kommer känna en längtan efter att fylla livet med det nya.  

När Venus rör sig genom morgonfasen av sin retrograd (som Morgonstjärnan) öppnar sig nya möjligheter för oss. Även om det inte nödvändigtvis är dags att agera utifrån de nyfunna insikterna och värderingarna är det nu du stöttar dig själv bäst genom att se ljuset i tunneln. Under denna fas är det klokt att förhålla sig öppen till nya erfarenheter och att inte slänga sig hals över huvud in i det nya. Denna energi handlar om att stödja oss i att finna en stadig grund att stå på. 

Venus rör sig direkt igen den 16 november, och kommer då börja röra sig tillbaka genom skuggperioden som den just passerat. Det är nu vi börjar uppleva hur vi växer och utvecklas ytterligare. 

Venus retrograds budskap – det inre avspeglas i vårt yttre

pastedGraphic.png

En stor del av vår tid ägnar vi åt att fokusera på allt omkring oss – från att anpassa oss till den yttre världen till att försöka förändra den så att den blir så som vi önskar att den vore. Vi ser i andra det vi inte kan se hos oss själva  och söker hos andra det vi inte förmår finna inom oss själva. Vi kan uppleva båda dessa verkligheter, den inre och den yttre, som om de vore separata verkligheter, men i själva verket är de endast speglingar av varandra. 

Den inre världen är lika oändlig som det yttre universum som den speglar, i all sin mångfald och med sina paradoxer. Det vi älskar är en spegling av det vi älskar inom oss själva, och det vi söker till synes ändlöst, endast en yttre spegling av det vi söker inom oss själva.  

Ibland får vi möjlighet att se den inre världen med klarhet. Oljudet från våra projektioner bleknar bort och vi får tydligt se och uppleva vårt inreversum – så att vi kan se inom oss själva vad vi sökt utanför oss själva. 

När vi dyker ner på djupt vatten inom oss själva kan det kännas som om vi har tappat bort oss och är alldeles ensamma. Det kan finnas lager av smärta som vi måste återbesöka och processa innan vi se bortom dem, vi behöver förstå deras ursprung. Vi kan se saker som vi tidigare sett mening med och lagt värde i men som inte längre speglar vårt nyfunna inre space, och vi kan hitta sidor av oss själva  som legat i det fördolda och som nu åter önskar komma till uttryck i våra liv. Vi kan behöva göra oss av med saker för att öppna upp för nytt att växa – att göra rent hus så våra nya värderingar kan få blomstra. 

Om du är redo att ta en sanningsenlig titt på dig själv, omfamna hela dig själv och släppa allt som inte längre är du, så rengör du den spegel som reflekterar ditt liv tillbaka till dig. Hur önskar du att den reflektionen ser ut? Vilket inre verklighet vill du se spelas i din yttre verklighet? 

With love,
Simon & Jennifer

Översättning av Helena Smeds

CHART READING

LEARN ASTROLOGY