FULLMÅNEN I KRÄFTAN

LJUSET SOM LYSER I MÖRKRET 


      

 

7:e December 2018

 

Kanske känner vi ett visst obehag just nu, och det är inte helt konstigt, för vi har inte bara omfamnat nästa kapitel i våra liv, utan också fått göra det utan att vi ens greppa vad nästa kapitel i våra liv egentligen handlar om. Vi har från ett högre perspektiv ombetts att lita på vår förmåga att rida på intuitionens våg rakt ut på okända vatten – oavsett hur livets omständigheter sett ut – för att skapa nya och bättre sätt att leva på. Vi lär oss leva till fullo, inte bara att överleva och nymånen i skytten den 7 december uppmanade oss att lyssna på hjärtats röst, att höra vår djupaste längtan, och att vårda denna med all vår omtanke.

Nu när fullmånen i kräftan tar form, uppmanas vi att bli medvetna om och läka djupa kollektiva sår som aldrig tagits omhand och läka de känslomässiga sår som de orsakat oss. Samtidigt som det är en tid av helande, handlar det inte om ansträngningar utan snarare om att öppna och ge plats åt det som behöver bearbetas. Det handlar om att minnas, och släppa det som inte längre är du, för du är och har redan allt du behöver. Gamla känslomässiga mönster som skapat smärta är inget att hålla fast vid eftersom det stjäl din energi och håller dig ifrån din kraft i nuet.

Låt oss titta på de energimönster som påverkar vår utveckling under denna måncykel. 

RIGHT ACTION

Månen i kräftan i opposition till stenbocken i kvadratur till Mars och Kiron i fiskarna. 

Nu när Mars hamnar i konjunktion till Kiron i fiskarna under denna fullmåne, signalerar det ett tydligt buskap. När månens noder börjar sin bana genom de motsatta tecknen kräftan/stenbocken startar en ny karmisk riktning för oss, och hur vi klarar av att integrera de kommande förändringarna speglas i konjunktionen mellan Mars och Kiron i fiskarna.  

Med solen noll grader i stenbocken och månen noll grader i kräftan påbörjar mänskligheten som kollektiv en ny fas av utmaningar/lärdomar relaterade till teman som har med kräftan/stenbockens nodaxel att göra. Kvadraturen som Mars formar till solen och månen avslöjar att riktigt stora utmaningar med känslor av separation och isolation kan bli resultatet om vi försöker agera och manifestera utifrån vår egen skugga och obearbetade känslor.  

Detta kommer leda till att styrkan i vårt ljus minskar, vilket leder till att vi felaktigt projicerar ut ilska på andra människor och företeelser. Men det behöver inte vara såhär det framtida scenariot ser ut! 

I vår kultur har vi förlorat förmågan att bearbeta våra kollektiva trauman. Varje dag kan vi se och uppleva kollektiva trauman av obearbetade känslor och sorg och sällan diskuterar vi det eller reflekterar över hur hur vi kan stödja oss själva och andra att ta hand om det, och spelar istället spelet att ”allt är ok”. Men effekterna av samhälleliga trauman kan inte förbises, eftersom de orsakar problem för oss alla. Hur stödjer vi människor som varit utsatta för våld i hemmet, missbruk, krigstrauman av olika slag o.s.v? De nuvarande astrologiska influenserna uppmanar oss att 1. medvetandegöra och erkänna de obearbetade känslomässiga problem som ofta stora grupper av individer i vårt samhälle bär på, och 2. påbörja en stödjande läkandeprocess av både det vi själva och andra bär på. 

Budskapet denna fullmåne är att följa din känsla av ”right action”. Låt din obearbetade sorg få alla den kärlek som du bär i ditt hjärta. Se din sorg som ett litet barn som behöver kärlek, tröst och hjälp. Transformera och smält det som frusit till is. Känns det omöjligt? Be om hjälp, så att du befriad kan röra sig framåt i livet från ett helt annan plats av större balans, kärlek och medkänsla, både till dig själv och andra. Låt det där inre ljuset som alltid funnits där i ditt hjärta, få tillräckligt med svängrum i ditt liv, för att kunna omfamna och hela. Potentialen finns att kunna stödja andra utifrån en autentisk längtan att göra det, snarare än utifrån behovet att fylla den egna obearbetade känslan av tomhet som finns inombords.

INRE VISION 

Merkurius och Jupiter i skytten i kvadratur till Neptunus i fiskarna. Uranus i väduren i kvadratur till månens noder och Pluto i stenbocken. 

Med Uranus i kvadratur till noderna dras vi hela tiden i motsatta riktningar. Det är lätt att känna som om man helt tappat bort sig i livet och dessutom helt tappat riktningen framåt. Detta skapar en stark känsla av att ”sitta fast” och det är precis så det är menat. 

När denna energi studsar fram och tillbaka dras vår uppmärksamhet till dåtiden och det som var förr. Det väcker de obearbetade känslor som vi alltjämt bär på inom oss, vilket gör att vi kan uppleva, släppa och integrera nya sätt att vara på så att vi verkligen kan leva livet till fullo igen.

En del av denna process handlar om att verkligen tillåta dig själv gå igenom denna fas – och sättet som vi gör de på återspeglas i konjunktionen mellan Merkurius och Venus, ett energimönster som stödjer oss att skriva en ny storyline i våra liv. Tack vare kvadraturen som Uranus formar till Pluto och månens noder kan vi nå riktigt transformerande djup, som hjälper oss att känna oss mer närvarande.

När du plötsligen inser att du upplever aspekter av obearbetade känslor som legat dolda I din känslokropp, påminn dig själv om att vara öppen med hur du känner och fråga dig själv: ”Hur kan jag inta föräldrarollen och stödja de delar hos mig själv som tidigare saknat stöd, så att jag kan börja låta min energi flöda fritt och obehindrat i livet? 

Att bry sig om

Solen i stenbocken i trigon till Uranus I väduren. Venus i skorpionen i trigon till Mars och Kiron i fiskarna. Uranus i väduren i sextil till månen i kräftan och Venus i skorpionen i sextil till Pluto i stenbocken. 

Vi har en fantastisk uppsättning planeter som stödjer oss under nuvarande fullmåne, som i sin helhet erbjuder möjligheter till helande. 

Solen i stenbocken i trigon till Uranus i väduren hjälper oss att stödja och bekräfta våra tidigare obearbetade känslor. När dessa känslor bubblar upp till ytan börjar vi också omdefiniera och relatera dem på ett sätt som stödjer vårt läkande. Venus i sextil till Pluto och i trigpn till Mars gör oss än mer lyhörda för det obearbetade som finns inom. Paradoxalt nog kan denna lyhördhet och medvetenhet också göra oss väldigt känsliga och medföra att vi känner oss som offer i livet, vilket i sin tur leder till känslor av apati och meningslöshet.  

Under denna tid känner många att det enklaste är att emotionellt ”checka ut” , så känner du någon som har det kämpigt just nu är det rätt tid att sträcka ut en hjälpande hand eller erbjuda ett lyssnande öra. Att vara känslig och lyhörd nog att stödja någons process av känslomässig integrering kan vara helt avgörande. 

Med Mars och Venus i konjunktion förhöjs vår upplevelse av individuella och kollektiva sår. Att ta hand om dina personliga känslomässiga sår och göra det utan dömanden är nyckeln till en så hälsosam och stödjande process som möjligt.  Den gör oss också kapabla att stödja andra i sina processer.

FULLMÅNENS BUDSKAP: LJUSET SOM LYSER I MÖRKRET

Har du skalat av olika lager av sådant som du tidigare trodde var du? Har du bearbetat gamla känslor och saker som du tidigare identifierat dig med, men som i själva verket hör till en förgången tid och plats på livets resa? Kanske känns det som om du har ett oändligt antal lager att släppa?  

Varje ögonblick som vi levt våra liv, ända från det ögonblick vi föddes, har lämnat ett avtryck och lager av feedback från livet, och det har format hur vi ser på oss själva. 

Världen vi levt i har ofta givit oss en ovänlig spegling som inte heller varit rättvisande eller på något sätt fullständig. Den har aldrig fångat den den verkliga skönheten hos oss, och det har fått oss att hålla tillbaka vårt hjärtas sanna visdom. Vår innersta natur går bortom de speglingar vi fått eftersom vi fått dessa av andra som inte heller fått sin innersta natur speglad från andra.  

Vi har levt sårade i liv efter liv, och vi bär vårt sår som en sköld som återigen förhindrar vår kontakt med vår medfödda kärlek och visdom. Vi lever separerade från vår sanna natur och den kärlek som är kärnan av vårt väsen. Och ändå är det just vår innersta kärna som vi alla söker, ofta på fel ställen, i den sårade spegling som omvärlden kan erbjuda. 

Du, din kropp, din oskyldighet, skönhet och kärlek har aldrig haft en sann spegling från icke-förvrängda ögon och blickar. Du har inte mottagits utan dömanden, eller omfamnats villkorslöst eller uppskattats för din unikhet – och detta gäller oss alla. Vi har alla mottagits  orättvist på det ena eller andra sättet. Vi har alla varit avskärmade från oss själva eftersom vi internaliserat de reflektioner vi fått, som sanningar.  

För att skydda oss själva från smärtan har vi gömt våra sår och bara visat de delar av oss som accepterats. På detta sätt lider alla i världen i det fördolda, gråtandes på insidan men med en tjusig fasad. Vi har låtit ytan bli vår spegling och stängt igen dörren till vår egen autenticitet, och tillslut har vi glömt bort vilka vi egentligen är. 

Och här är vi nu. Vi tar oss ur den gamla smärtan, klär av oss skammen, skulden, dömandena och släpper förväntningarna. Vi låter oss själva känna och sörja den smärta som vi upplevt.  Vi ger då oss själva plats att andas, ta emot den kärlek vi förtjänar, ge oss själva kärlek och frihet att uttrycka vår unikhet och omfamna livet på nytt. 

När vi låter lagren falla återknyter vi också kontakten med vår innersta natur, och för varje lager kommer vi allt närmare den vi egentligen är. När vi omfamnar det ljus som plötsligen dyker upp från vårt inre, låter vi det definiera oss snarare än mörkret som omger det. När vi låter vårt ljus lysa blir vi också den som reflekterar andras inre ljus och hjälper dem på så sätt att återknyta till sin innersta natur. 

Du behöver inte bli någonting, för du är redan fulländad, när du låter allt det som inte är du falla bort. Let go, nysta upp, släpp fram, befria och stråla sedan allt du kan! 

Blessings,
Simon & Jennifer

Översättning av Helena Smeds

CHART READING

LEARN ASTROLOGY