FULLMÅNE I TVILLINGARNA

 OMFAMNA NÄSTA KAPITEL AV DITT LIV
      

 

23:e November 2018

 

Intuition, klarhet och att lära sig att åka med på vågen 

Nymånen i skorpionen den 7 november markerade början på en  ny cykel i evolutionen; vi fick möjlighet att omvandla vårt nedärvda öde från tidigare generationer och medvetet manifestera en framtid som sträcker sig långt bortom nedärvda begränsningar och återupprepade mönster från vårt familjesystem.

Med nuvarande måncykel har vi alla påbörjat en ny fas i våra liv Det är nu vi slutligen har möjlighet att försonas med gamla föreställningar, begränsningar och vårt tidigare beteende och välja en ny mer balanserad och sann väg än den som vi automatiskt ärvde.  Nu när vi kommit halvvägs på denna måncykel har vi också nått till en något obekväm plats i evolutionsprocessen. Vi ombeds att inte bara ta oss förbi tidigare nedärvda begränsningar vi internaliserat från vårt familjesystem utan också att lita på och omfamna nästa kapitel i våra liv – utan att ens veta vad det innebär.  Vi behöver känna total tillit och det kan för många kännas obehagligt och skrämmande, men eftersom det gamla paradigmet nu definitivt bryter samman är detta en känsla som vi alla måste anpassa oss till. Att våga åka med på den intuitiva vågen mot det okända, när vi medvetet skapar nya beteendemönster, är inte längre bara önskvärt utan faktiskt också helt avgörande för vår överlevnad. 

Låt oss titta närmare på hur vår utveckling påverkas av planeternas energier under denna måncykel.  

En djup intuitiv känsla 

Solen, Merkurius och Jupiter i skytten i opposition till månen i tvillingarna och i kvadratur till Mars och Neptunus i fiskarna.  

Hur vi påverkas av formationen mellan dessa planeter är mycket tydligt. Den kraftfulla konjunktionen mellan solen, Jupiter och Merkurius, som rör sig bakåt (retrograd) i skytten, handlar om att våra intuitiva gåvor manifesteras i handling.  Det handlar om att ha tillit till att vår kontakt med vårt inre vetande stödjer våra utvecklingscykler och vår andliga expansion då vi alltmer lever i kontakt med vårt livs syfte och mening.  

Med Merkurius som rör sig bakåt (retrograd), vänds våra förmågor att analysera på ett mentalt plan inåt, och vi reflekterar över de senaste tre månadernas erfarenheter.  Energin flödar då från logisk bearbetning av våra erfarenheter med vänster hjärnhalva (Merkurius, logiskt och fokuserat tänkande) till den högra (Jupiter, receptiv mental bearbetning) vilket gör att vi får intuitiva insikter och klarhet gällande det vi erfarit sedan augusti 2018. Nu när Venus återigen rör sig direkt efter att rört sig i en bakåtcykel, fokuserar vi allt mer på vad vi själva värderar högt och hur vi kan uttrycka detta i våra handlingar. Med Jupiter i skytten kan vi börja leva livet utifrån våra egna värderingar och det vi själva tror på. 

Vi erfar nu tider med stor potential för förändring och om vi låter oss själva vara lyhörda nog att fånga upp och förankra det som vår intuition förmedlar genomgår vi stora förändringar. 

Att åka med på vågen 

Uranus i väduren quincunx solen i skytten och i kvadratur till norra och södra noden (i respektive kräftan och stenbocken). Venus i vågen i kvadratur till Pluto i stenbocken och quincunx Kiron i fiskarna.  

På samma sätt som en vågsurfare är lyhörd och väntar tålmodigt på när nästa våg börjar växa till sig, väntar vi också på det perfekta ögonblicket att fånga nästa våg som för oss mot det äventyr som väntar i livet. Denna upplevelse kan medföra både en känsla av möjligheter, hopp och potential för nya äventyr, samtidigt som det kan kännas som om man sitter i en liten eka mitt ute på öppet hav utan support och utan att någon ser, hör eller förstår.

Med Mars i fiskarna och Venus i vågen i kvadratur till månens noder i kräftan/stenbocken pendlar vi mellan ytterligheter – antingen ”hör vi till” eller känner oss helt isolerade. Rent kreativt har vi möjlighet att ta ett stort kliv mot att leva ett meningsfullt liv i samklang med vårt livs syfte och mening. Å andra sidan kan dessa energier också avslöja sidor i vårt liv där vi fortfarande söker tillit till oss själva och tillit till att vi är på rätt väg på livets resa. 

Kiron quincunx Venus i vågen kan göra att vi inte kan uppleva den tydliga koppling som finns mellan vår inre och vår yttre värld, och hur välkoordinerade de faktiskt är. Faktum är att dessa planetställningar tyder på att vi hela tiden justerar vårt medvetande så att vi kan utveckla förståelsen för att livets mening och syfte endast kan nås i vårt eget inre, och inte genom yttre skeenden. 

Att finna klarhet 

Solen, Merkurius och Jupiter i skytten i trigon till Kiron i fiskarna. Venus i vågen i trigon till Mars i fiskarna. Månen i tvillingarna i trigon till södra noden i stenbocken. 

Vad som just nu stöttar fullmånens energi och vår riktning framåt är en kombination av olika planetära konstellationer vilka ger oss plötsliga insikter, klarhet och inspiration. Det kan vara tufft att navigera i livet just nu om du inte har kontakt med dig själv på ett djupare plan. Osäkerhet och distraktioner kan medföra missade möjligheter, vilket i sin tur leder till en känsla av hopplöshet. 

Neptunus vänder direkt strax efter fullmånen vilket representerar ett viktigt skifte eftersom det sker samtidigt som Mars (som driver vår evolution framåt) rör sig mot Neptunus i fiskarna. Båda dessa planeter är då i konjunktion med varandra och ber oss att låta våra handlingar (Mars) styras av ett högre syfte och en känsla av mening (Neptunus) i våra liv. Vad denna nyfunna högre mening består av blir inte tydligt förrän denna konjunktion sker i samband med nymånen i skytten. Detta är också helt i synkronicitet med Merkurius retrograd och bringar ny klarhet när den börjar röra sig framåt igen i slutet av cykeln den 6 december. 

Under tiden avslöjar Venus i vågen i trigon till Mars i fiskarna när vi upplever en samstämmighet mellan våra drömmar och våra högsta värderingar och den klarhet som uppstår när vi låter dessa värderingar smälta samman med vårt livs syfte.

Fullmånens budskap: Omfamna nästa kapitel i våra liv

Ett nytt kapitel I våra liv börjar ta form och en ny resa är på väg att starta. Vi kan medvetet ha omfamnat de förändringar som fört oss hit, eller så har vi stått kvar i det förflutna och upplevt hur tomheten blivit alltmer närvarande. Detta nya kapitel har inte ännu skrivits, och endast våra erfarenheter och hur vi relaterar och förhåller oss till dessa, kommer forma det som komma skall. Hur börjar din fortsatta resa? Känner du dig exalterad, oroligt eller har du tappat bort dig på vägen?

Oavsett vart vi går i livet och vilka förändringar vi upplever har vi alltid vårt ”hem” med oss, och med det menar jag människor vi älskar, minnen som betyder mycket för oss och känslan av trygghet och kärlek. Vi behöver inte hålla fast vid en bild av hur detta ska gestalta sig, framförallt inte om denna bild representerar något gammalt och förlegat eller ett avslutat kapitel i våra liv. Vi kan välja det som betyder något för oss i våra hjärtan, och ta med det in i den nya framtid vi skapar, och vi kan öppna upp för framtida nya och mer fantastiska minnen på vår resa. Vad tar du med dig till nästa kapitlet på din resa? Vad väljer du att lämna bakom dig?

Vi får en gåva och möjlighet att uppleva en helt ny form av skönhet i våra liv, som är mer i överensstämmelse med den vi verkligen är. Under alla lager av livserfarenheter och bortom de förutsättningar som vi föddes in i, finns en renare och sannare version av oss själva, och när vi hittar tillbaka till vår ursprungliga kraft hittar vi hem – inom oss själva. Vi finner nya sätt att vara och leva, sätt som inte gestaltas av tidigare generationer, och vi för med oss någonting nytt till världen som alltid funnits där på djupet inom oss själva, men som inte speglats i vår yttre verklighet. 

Vägen framåt uppenbaras för oss samtidigt som vi går den, formad av vår intuition, våra förhoppningar, vår längtan och vår sanning. Vi kan känna flödet framåt även om vi inte vet hur framtiden gestaltar sig.  Det är dags att se saker som de verkligen är och inte hur vi önskar att de vore. Att se verkligheten som den är och släppa våra illusioner innebär inte att att vi släpper våra drömmar, förhoppningar och önskningar, utan bara att vi släpper våra förväntningar på hur och när vi tror att dessa ska förverkligas i våra liv. Vi skapar inte vår verklighet, men vi skapar själva vår berättelse om våra liv, och nu när nästa kapitel är påväg att skrivas kan vi låta våra hjärtan få spela huvudrollen och vi kan omfamna äventyret. 

Det finns inga slut, bara inledningar på nya oskrivna kapitel på vår livsresa. Hur börjar ditt nya kapitel? 

With love,
Simon & Jennifer

 

Översättning av Helena Smeds

CHART READING

LEARN ASTROLOGY