NYMÅNE I SKORPIONEN

 DEN KREATIVA GNISTAN I EN HELT NY FAS
      

 

7:e November 2018

 

Fullmånen i oxen den 23 oktober förde med sig ett helt nytt perspektiv då vårt fokus ändrades från att övervinna de illusioner vi levt med (negativa) till att börja förverkliga vårt högre jags vilja (positivt). Intentionen sedan dess har varit att på ett meningsfullt sätt manifestera och förverkliga vår egen sanning i allt vi säger, gör, skapar och är.  Vi låter vårt inre ljus leda oss på alla livets områden. 

Nu när nymånen i skorpionen påbörjar en ny måncykel fortsätter vi att gå djupare i denna process av förverkligande av vår djupaste sanning – specifikt får vi nu möjlighet att medvetet förändra det ”öde” vi ärvt från tidigare generationer. Detta innebär att vi går in i en helt ny fas i våra liv där det är dags att bryta ner de begränsningar som nedärvts från tidigare generationer via DNA och väl inarbetade familjemönster. Det handlar om föreställningar vi fått, gränser och begränsningar som omedvetet internaliserats och sätt att vara på som inte längre stödjer vår utveckling framåt. 

Låt oss titta på de astrologiska energimönster som reflekterar vår utveckling under denna månfas. 

SOLUPPGÅNGEN

Mars i vattumannen i kvadratur till solen, månen och Jupiter i skorpionen. Pluto i stenbocken i kvadratur till Venus i vågen. 

Pulsen från dessa energier speglar stora energiskiften och mycket kreativitet.  Mars i kvadratur till solen och månen påverkar oss med en djup transformerande energi. Denna energi uttrycker sig på två sätt: först genom att stödja oss i att befria oss från gamla former och anknytningar som inte längre stödjer vår kreativa utveckling, sedan genom att skapa en djup inre drivkraft att skapa och forma livet på ett nytt och mer kreativt sätt. 

Med Jupiter på 29:e graden av skorpionen förstärks detta ytterligare och potentialen att sprida vår kreativitet i alla riktningar likaså.  

Pluto och Venus är också i kvadratur, vilket hjälper oss att skapa nya relationsmönster. Detta stödjer den pågående förändringsprocessen av vårt medvetande som går från självförverkligande till att etablera en ny struktur i livet grundad i våra nya värderingar, vad vi inspireras av och utifrån en känsla av förnyad mening med livet. 

 EN NY RIKTNING 

Norra och södra noden rör sig in i kräftan/stenbocken, Uranus rör sig tillbaka in i väduren. Venus rör sig bakåt in I vågen och Uranus formar kvadratur till norra och södra noden.   

Stora förändringar sker vid sidan av nymåne-energin. Efter att norra och södra noden rarest sig genom de motsatta tecknen lejonet/vattumannen de senaste 18 månaderna, rör de sig nu in i motsatstecknen kräftan/stenbocken. Kort sagt representerar det fullbordandet av en cykel där undermedvetna trauman (vattumannen) frigjorts och släppts samtidigt som vi strävat efter självförverkligande baserat på känslan att det finns en större mening med våra liv. 

Nu när noderna skiftar gör vår uppmärksamhet det också. Vad detta kommer att föra med sig med tiden (stenbocken) är ett skifte i vår personliga och kollektiva identitet. Tecknen kräftan/stenboken speglar integration och ny riktning, och denna förändringsprocess behöver ske sakta för att integrering skall ske.  

Det som är faschinerande när noderna skiftar är det faktum att Uranus också kommer vara I kvadratur till noderna på exakt samma grad. Nu när Uranus rört sig tillbaka in i väduren, har vi tre ledartecken (kardinaltecken) aktiverade på 29 grader. Vad detta betyder kan förstås utifrån den kvadratur Venus formar till alla dessa tre aspekter, och innebär att vi måste integrera våra värderingar i de nya strukturer vi skapar. På så sätt kommer våra samhällen omformas och grundas på nya sociala värderingar. 

ETT HELT NYTT SÄTT 

Solen och månen i skorpionen i trigon med Neptunus i fiskarna och sextil med Pluto i stenbocken. Mars i vattumannen i trigon med Venus i vågen. Jupiter i skorpionen i trigon med Kiron I fiskarna och med norra noden i kräftan. 

Birollerna vid denna nymåne reflekterar övergången från djupt inre utforskande till yttre själv förverkligande och handling. Vi har möjlighet att, med djup och känslighet, få tillgång till nya nivåer av inspiration, insikt och klarhet. I samverkan med energierna från planeterna som beskrevs ovan upptäcker vi att vi kan börja uttrycka ett helt nytt sätt att vara på. Men för att kunna manifestera våra drömmar måste vi också bära med oss en övertygelse i våra hjärtan om att följa vår väg mot målet att leva och uttrycka vårt livs mening.  

Om man tolkar dessa planetställningar i sin helhet, inbjuds vi till att se bortom våra föreställningar om vad som är möjligt för oss och försöka föreställa oss någonting som i det närmaste verkar som en ouppnåelig dröm. Där börjar vi närma oss vad som FAKTISKT är möjligt för oss, och att tro på sig själv är första steget till att öppna upp de unika gåvor som vi bär med oss och som är menade att komma till uttryck. Detta kommer att öppna upp för nya transformerande möjligheter och utveckling. Vi planterar nu, under nymånen, fröna till det som kommer leda till att vår högsta potential kommer till uttryck i nästa fas av vårt liv.  

NYMÅNENS BUDSKAP: OMVANDLING AV VÅRT ARV

pastedGraphic.png

Trots att det ofta verkar som om vi inte har någon möjlighet att välja hur vi påverkas av livet, så är sanningen att vi fått gåvan att påverka varje steg vi tar på vår väg genom livet. Valen sker emellertid på ett mycket djupt plan av vårt väsen, där inte sinnet har haft möjlighet att klä det som sker med en historia eller välja mellan olika scenarios. Dessa val som sker i djupet av vårt väsen har en helt avgörande effekt på de resultat vi bevittnar i våra liv, eftersom livets bana stöpts av just dessa val. 

Vi lever ett liv som är en manifestation av våra livsval på en kollektiv nivå. Det liv som vi känner till är en representation av våra individuella livsval och hur vi val att relatera till livets olika aspekter och det vi kallar ”verklighet”. Trots att vi nu uppmanas att ta ansvar för våra nuvarande och framtida livsval, är det inte meningen att vi skall slå på oss själva för de val vi tidigare gjort, utan att mer medvetet fatta de val vi nu har möjlighet att fatta och på så sätt omvandla dåtiden till en ny framtid. 

ATT MEDVETET OMVANDLA DÅTIDEN TILL EN NY FRAMTID

I djupet av våra celler bär vi på en nedärvd utvecklingsbana  av den väg som vi föddes att vandra. Det är inte svårt att se vart denna väg leder, med all den förödelse som vi kan se sker på vår planet, men vi har också begåvats med förmågan att omvandla livets riktning och skapa en ny framtid för oss själva och framtida generationer. Detta sker inte genom att snegla och hoppas på att myndigheterna skall ändra denna riktning åt oss, utan det är upp till oss var och en av oss att vända blicken inåt. Förändringen sker inom oss, på djupet av vår varelse. Valen sker så djupt inom att vi inte ens är medvetna om att vi redan gjort ett val – valet att tro på oss själva, på livet och på kärlek. 

Det denna verklighet som karaktäriseras av dualitet, kan det verka som om tiden är linjär, och att omges at ditt och datt. Vi kan tro att vi endast har två val bestående av två motsatser – det där eller dess motsats. Men överallt där det finns två motsatta valmöjligheter finns det alltid också en tredje, nämligen ett mer holistiskt val som inte utgår från vår begränsade uppfattning och vår tredimensionella verklighet, utan ett val som fattas utifrån de allra djupaste sanningar som vi redan bär på i vårt väsen. Det är på denna djup av vårt väsen som självaste livet är kodat,  där våra drömmar vävts samman med livets nätverk. Det är här vi finner att vi är en del av livet självt, att ingenting vi upplever är en slump och att tillfälligheter inte existerar. Vi finner att synkronicitet är själva navigationssystemet som går bortom vår linjära tidsuppfattning och livsbana. Det är genom att tro på och förkroppsliga denna holistiska möjlighet som vi kan omvandla livet i sin nuvarande form, och skapa en framtid som går bortom den begränsade version som vi ärvt från tidigare generationer på planeten. 

Minns du när du en gång trodde på livets mirakel? Minns du att du att det kändes som om dina drummer var möjliga och att du hade en viktigt livsuppgift att fullfölja? Det är nu dags att återuppväcka dessa drömmar, och att välja ett liv som kallar på dig genom att lita på de impulser som flödar genom dig och manifestera dessa i ditt liv. Valet sker i kontakten med livet självt, och vi måste tro med övertygelse på att vår vision och det vi vill manifestera också kan bli en verklighet.  

När vi har tilltro till livet och oss själva kan vi tillåta att livet för oss framåt i rätt riktning,  ger oss mod och övertygelse att genomföra det som vi känner oss kallade att göra. Att förändra sin verklighet kräver medvetna handlingar, mod och tillit till livet och dess riktning. 

With love,
Simon & Jennifer

Översättning av Helena Smeds

CHART READING

LEARN ASTROLOGY