NYMÅNE I SKYTTEN

DITT HJÄRTAS RÖST


      

 

7:e December 2018

 

Med den föregående måncykeln påbörjades en ny fas i vår evolution.  Vi fick möjlighet att förändra nedärvda begränsningar som vi ärvt från tidigare generationer vad gäller de ramar som vi förväntats leva inom. Vi fick möjlighet att transformera mönstren och ta oss förbi dessa, och på så sätt möjliggöra en framtid med helt nya förutsättningar än vad tidigare generationer haft. På så sätt kan vi nu börja leva och uttrycka det som livet haft för avsikt med våra liv. På den plats där vi nu befinner oss kan emellertid upplevas ganska besvärlig och obekväm, då vi redan börjat omfamna ett nytt kapitel i våra liv som vi egentligen inte ens vet vad det innebär och innefattar. Trots denna obekväma känsla har vi börjat rida på vågen av intuition och inspiration mot okända vatten, och samtidigt skapa nya sätt att vara på, i varje nu, för att svara an på livet. Nymånens energi hjälper oss att lyssna på hjärtats röst och att nära den längtan som finns djupt inom.  

Budskapet som denna nymåne förmedlar är tydligt: Det är tid för att nära vårt hjärta med fast övertygelse och bevittna den skönhet som då manifesteras. 

Låt oss titta på hur vi påverkas av energierna från planeterna. 

Vad har du för vision? 

Venus i skorpionen i opposition till Uranus i väduren. Jupiter, solen och månen i skytten i kvadratur till Neptunus och Mars i fiskarna.  

Intentionen bakom dessa planetära positioner är att stödja oss i att förankra vår djupaste längtan. Det blir tydligt att vi behöver ha kontakt med våra djupaste visioner för att den väg vi nu vandrar på ska kännas meningsfull.  

Kvadraturen mellan solen, månen och Jupiter i skytten till Neptunus och Mars I fiskarna visar hur vi alla skapar ”vårt” eget perspektiv på det vi erfar i livet. Vi har alla vår egen unika perspektiv som skiljer sig från andras. Denna vision, detta perspektiv, är kopplat till en djupare del av vårt själv, som går bortom den fysiska verkligheten. Detta brukar kallas vårt sjätte sinne. ÄR DET VISIONEN/PERSPEKTIVET SOM ÄR VÅRT SJÄTTE SINNE? ÄR DET INTE SÅ ATT DET HÄRSTAMMAR FRÅN VÅRT SJÄTTE SINNE?

Nu när Venus är i skorpionen och passerar över den plats där hon tidigare gick bakåt (retrograd), får vi möjlighet att bevittna hur våra kärnvärderingar och behov förändras. Uranus I väduren, som fortfarande rör sig bakåt, är I opposition till Venus, och det aktiverar undanträngda känslor som behöver integreras på vår resa mot uppvaknande. Uranus nuvarande position till Venus påminner oss om att be andra människor om råd och nya insikter. 

Nymånen sår ett nytt frö. Just nu inbjuds vi till att följa vår högsta längtan och leva livets äventyr till fullo. Våga lita på din unika vision, ditt unika perspektiv. Genom att rikta in oss på våra drömmar försäkrar du dig om att du fattar de rätta besluten. 

Allt eller inget 

Merkurius i skorpionen i avslutande fas till Jupiter i skytten. Merkurius i quincunx till Uranus i väduren, och i trigon till Kiron i fiskarna och norra noden i kräftan. 

Som fortsättning på temat att följa ditt högre kall, kan du nu uppleva att du inte vet riktigt I vilken riktning du ska gå.  Med Merkurius i skorpionen i avslutande fas till Jupiter i skytten upplever vi oss fokuserade och med en känsla av klarhet fastän vi egentligen inte vet vad det är vi har klarhet i. Det handlar egentligen endast om timing för Merkurius behöver först återknyta till Jupiter innan den nya cykeln kan påbörjas. Merkurius är också I quincunx till Uranus I väduren och vi befinner oss då I en situation där vårt mind (sinne) och det nya vi skapar inte ”ser” varandra. Denna ”döda vinkel” kan göra att vår energi kan splittras åt många håll och begränsa vår egentliga rörelse framåt. Vi kan också få plötsliga insikter om hur vår framtid kommer gestalta sig, men samtidigt uppleva att vi inte kan börja röra oss i den riktningen ännu. Detta stödjer oss att förhålla oss närvarande i nuet, samtidigt som vi endast fokuserar på det som verkligen inspirerar oss och litar på att timingen för hur allt faller på plats och utvecklas, är helt enligt den gudomliga planen. 

Vår utveckling på det kollektiva planet går sakta men stadigt framåt, och varefter vi skapar nya hållbara levnadssätt finner vi också att vi alla har en helt unik roll att spela. Vi vaknar alla upp i vår egen individuella karmiskt formade ”verklighet” och med stöd av denna nymåne I skytten befäster vi de vi själva tror och står för – värderingar som formar en hållbar framtid för oss. Just nu kan vi välja att förlita oss på vårt hjärtas rena intention eller bara överge våra drömmar och låta dem blekna bort. 

Saker faller på plats

Saturnus i stenbocken i sextil till Venus i skorpionen och i trigon till Uranus i väduren och Neptunus i fiskarna. 

När Venus börjar forma en sextil till Saturnus påbörjar vi en process där vi integrerar våra kärnvärderingar i vårt dagliga liv och släpper de som inte längre är ett stöd för oss. Mars formar också en sextil till Saturnus, samtidigt som relationsplaneterna Mars och Venus också formar sextiler till Saturnus i stenbocken, och får oss att definiera oss själva och vår väg framåt. 

Intentionen bakom dessa kvadraturer är att föra in en känsla av grundning och tålamod.  Det är viktigt att se att det kräver medveten energi och övertygelse att hålla fast vid det som framöver kommer vara en grund att stå på om vi håller fast vid det som känns meningsfullt i våra hjärtan. Långsam utveckling över tid kan upplevas som en utmanande process eftersom vi föredrar omgående resultat för våra ansträngningar. Saturnus stödjer oss emellertid på ett mycket meningsfullt sätt genom att visa oss att om vi håller fast vid vår riktning, utan att ha några förväntningar på vad som ska hända, upptäcker vi att allt bara faller på plats av sig själv. 

Öva på att ha tålamod med livet, tro på dig själv och lita på att du är på väg I rätt väg. För att utnyttja denna nymåne till fullo bör du ha tillit till ditt inre kompass och våga uttrycka dig så ärligt och autentiskt som du bara kan. 

Nymånens budskap: återklangen från ditt hjärtas röst