NYMÅNEN I VATTUMANNEN

ATT TA SIG ÖVER RÄDSLANS TRÖSKEL 

                

4:e Februari, 2019

Fullmånen i lejonet den 21 januari reflekterade ett tillstånd av djupgående transformation, både på ett individuellt och kollektivt plan. Ger vi oss själva den tid det tar att att växa och nära en verkligt meningsfull inre förändring? Förra fullmånen hjälpte oss att helhjärtat följa vår genuina längtan att leva autentiskt, och nu börjar denna längtan manifesteras på ett påtagligt sätt i våra liv. 

Med dagens nymåne och de transiter som också påverkar oss nu, får vi nu möjlighet att bevittna hur vi äntligen kan börja njuta av frukterna från de senaste årens självrannsakan och inre arbete. Vi har blivit alltmer medvetna om de djupare dimensionerna och de börjar manifesteras I något konkret som vi ser framför oss, och vårt allra mest autentiska jag börjar flöda fram och uttryckas genom oss. Vi börjar ta oss förbi våra rädslor och begränsningar och istället bekräfta, uppleva och uttrycka det som vi så länge försummat – fram tills nu.   

Är du redo att ta dig förbi de begränsningar som dina rädslor skapat? 

Låt oss ta en titt på den transformativa potential som nymånen I vattumannen för med sig. Let’s look at the transformational potential of the New Moon in Aquarius.

  

REAKTION OCH RESPONS REACTION AND RESPONSE

Kiron I fiskarna I kvadratur till Venus I stenbocken, Mars i väduren i kvadratur till Pluto och Saturnus i stenbocken. 

Nymånens energi för med sig starka krafter som driver evolutionen framåt. Venus går in I stenbocken och skapar spänning till Kiron. Venus har precis avslutat sin färd genom det exansiva tecknet skytten där hon befann sig i konjuktion till Jupiter. Det fick oss att passionerat utforska nya horizonter och nya möjligheter, vilka vi nu börjar förankra och grunda tack vare planeterna i stenbocken, och Venus befinner sig här till i början av mars. 

Kvadraturen till Kiron I fiskarna kan handla om känslomässiga sår, och med mars I kvadratur till Pluto kan obearbetade känslor komma upp till ytan. Kanske upptäcker vi oss själva instinktivt reagera från vårt känslomässig inre sår. Dessa planetära energier ger oss en möjlighet att blir medvetna om obearbetade känslor som behöver tas om hand. Se det som en möjlighet att utforska de inre sår som vill transformeras. Genom att kunna bevittna när det inre såret aktiveras i livet, snarare än att instinktivt reagera utifrån de försvarmekanismer som formats inom oss, får vi möjlighet att öppna upp för en långt mer medveten kontakt med dig själv, med andra människor och med livet på resan mot uppvaknande. 

INRE SEENDE INNER SIGHT

Nymåne I vattumannen, Mars och Uranus  I väduren I kvadratur till månens noder (i kräftan/stenbocken). 

Nymånen I vattumannen erbjuder stora möjligheter till befrielse och helande. Den möjliggör en förändring och befrielse från gamla invanda mönster, så att nya möjligheter kan uppenbara sig. På ett djupare plan reflekterar vattumannen mänsklig gemenskap, enhet och mångfald. Vi stöds i att finna vår väg mot unikt kreativt skapande grundat i utforskandet av vårt eget inre. Energin hjälper oss att finna vad som är unikt med oss själva inom den grupp av människor och det samhälle vi tillhör. 

Under denna nymåne stöds solens och månens vattuman-energi perfekt av Neptunus I fiskarna och Saturnus I stenbocken. I denna övergång får vi möjlighet att bevittna vårt inre, och de känslor som stiger upp till ytan, med den objektivitet som vattumannen för med sig. Uranus kvadratur till månens noder fortsätter att föra upp minnen av obearbetade känslor som tynger oss från vårt undermedvetna. Det är dags att befria oss från dessa bördor. Samtidigt börjar mars närma sig Uranus och för långtida utvecklingscykler i fokus. Vi släpper väl ingrodda undermedvetna minnen och mönster, och slutligen kan vi börja uppleva de djupaste lagren av våra sanna jag, snarare än den begränsade version av oss själva som vi en gång skapat utifrån barndomens förutsättningar.  

Det är en tid som för med sig djupa insikter. När vi rensar bort föråldrade versioner av oss själva kan vi äntligen möta och se vår egen sanna natur och ana de möjligheter som det för med sig.  

ATT FÖRÄNDRA BERÄTTELSEN CHANGING THE NARRATIVE

Venus i stenbocken i trigon till mars och uranus i väduren i trigon till Jupiter I skytten. 

Venus, Mars och Jupiter stödjer utvecklingspotentialen under denna nymåne. De visar hur det vi tror på (Jupiter) och vår relation till oss själva (Venus) håller på att spontant förändras (Mars). De insikter vi får av de kvadraturer som nämndes tidigare hjälper oss att identifiera det som behöver transformeras och integreras på vår resa mot helande. Och med Uranus i trigon till Mars och Venus får vi en energimässig puff I riktningen mot att befria oss själva från den invandra berättelsen om vårt liv och skynda på den nya vision vi har om vår framtid.   

För att kunna skriva om den gamla invanda livsberättelsen behöver vi kunna se objektivt på våra egna emotionella reaktioner, bryta ner våra omedvetna skyddsbarriärer som vi skapat för att skydda oss själva och undersöka de dynamik som omger känslorna utan att bli överväldigad eller återtraumatiserad, Har vi inte tillräckligt med verktyg och erfarenhet att göra detta på egen hand är det alltid bra tt söka professionellt stöd. När vi då kan förändra vår livsberättelse får vi också möjlighet att bevittna och agera medvetet, snarare än att vi kontrolleras av våra omedvetna reaktioner. Vi fördjupar vår relation till oss själva och månniskor runt omkring oss. 

NYMÅNENS BUDSKAP: ATT TA SIG ÖVER RÄDSLANS TRÖSKEL

Vi skapar osynliga murar runt oss själva – murar som skapats av vår rädsla, våra sår och våra dömanden. Sålänge vi stannar inom dessa murar och begränsningar har vi inte ens någon aning om att de existerar, inte förrän någonting inom oss eller utifrån puttar oss utanför de osynliga murar vi byggt upp, något som ofta orsakar smärta. 

Plötsligen står vi öga mot öga med de rädslor, smärtor och dömanden som en gång gjorde att murarna skapades. Vi känner oss sårbara och utsatta när vi befinner oss utanför murarna. Vi tror att andra människor ska börja uttrycka de ofta obarmhärtiga ord som vi säger till oss själva, ord som vi tror är en sann beskrivning av den vi är – ord och tankar som en gång gjorde att vi skapade murar runt oss. 

Men tänk om det finns ett fantastiskt liv som väntar på oss om vi tar oss över rädslornas tröskel? Tänk om vi faktiskt bara stänger ute kärleken som vi längtar efter genom att upprätthålla murarna? Tänk om vi har möjlighet att lära känna oss själva på nytt, utan begränsande murar? 

Vi konfronteras just nu av våra självskapade begränsningar och de föreställningar som skapat dem. Vi begåvas med självmedvetenhet genom att puttas över rädslans tröskel. Vi får nu stöd att lösa upp de felaktiga föreställningar vi skapat om oss själva för att kunna uppleva livet och oss själva till fullo. 

Det är kanske inte en bekväm erfarenhet att uppleva sitt inre mörker och också göra det medvetet, men vi behöver bli medvetna om våra rädslor för att de inte skall styra våra liv och begränsa vår utveckling. Vi uppmanas att med vänliga kärleksfulla ögon bevittna de känslor som begränsar oss och inte låta dem styra och kväva våra liv.  

Vi tenderar att projicera alla våra rädslor på det som är okänt för oss, för att på så sätt se till att vi inte vågar röra oss framåt. Vi stannar hellre I det vi känner Igen, och det återupprepar sig gång på gång på gång I cykler. När vi kliver ut i det okända vaknar rädslorna, men vi har nu möjlighet att se dem för vad det är – illusioner som klätt ut sig till sanning. Tar vi oss förbi detta kan vi expandera ut i livets flöde, känna djupet av den vi är och den unikhet vi har potential att förmedla.  

Det är dags för dig att lära känna dig själv på djupet – bortom de begränsande murar som du själv byggt som liten. De fyllde då en viktig funktion, men nu när du är vuxen, finns det anledning att inte låta dessa begränsningar styra ditt liv. Känn det du behöver känna, se vad som behöver ses. Låt rädslan få en plats i ditt hjärta, och gå sedan bortom rädslan mot en framtid i frihet utan murar.

With love,
Simon & Jennifer

With love,
Simon & Jennifer

Översättning av Helena Smeds

Retreat Description

With the world in a state of rapid change, many of us are finding it increasingly difficult to navigate our reality. The way we have navigated our lives in the past is no longer working for us and we can easily feel overwhelmed and lost. We are literally at a turning point, and we are being asked to turn our focus inwards to find the answers that are truly supportive, nourishing and correct for us.

 

In this weekend retreat we aim to not only provide the answers to what is happening on a global level in the world but also to give insight into how you as an individual fit into that story. With a combination of group teachings, individual guidance, meditation and healing ceremonies we will offer you the tools you personally need to navigate your way through life with more awareness, security, ease and flow. 

 

Jennifer Langstone, Helena Smeds and Yuliya Maslyn, your healers and guides for the weekend, combine their incredible skills which are a combination of ancient wisdom and advanced techniques to bring you into alignment with your path and connect you with your own inner compass. This retreat is designed to take you on a journey of self exploration and to deeply empower you to step into your authentic truth.

CHART READING

LEARN ASTROLOGY